Artisanally Harvested Fleur de Sel

ดอกเกลือที่พัฒนาจากความตั้งใจและภูมิปัญญาของชาวนาเกลือทะเลสมุทรสาคร นาเกลือของเราใช้วิธีการธรรมชาติที่สืบทอดกันมานับร้อยปี ดอกเกลือของเราจะลอยตัวอยู่ผิวน้ำก่อนถูกทะยอยเก็บด้วยมือของชาวนาเกลือก่อนตกตะกอนสู่ก้นแปลง ทำให้ดอกเกลือของเราสะอาด บริสุทธิ์เพราะไม่ได้มีการสัมผัสกับพื้นดินเลย

ผลิตภัณฑ์ของเรา

สุดยอดผลิตภัณฑ์จากสมุทรสาคร

มีหลายท่านเรียกดอกเกลือขาวสะอาดของเราว่า “เกลือหวาน” เกลือของเราไม่เค็มเกินไป และมีเจือความหวานเบาๆ ทำให้สามารถเพิ่มรสชาติให้จานอาหารต่างๆได้อย่างกลมกล่อม โดยไม่ทำลายรสชาติของอาหาร รวมทั้งอุดมไปด้วยแร่ธาตุหลายชนิดเช่น ไอโอดีน แคลเซียม และแมกนีเซียมเป็นต้น

สะอาด & บริสุทธิ์

ดอกเกลือของเราจะลอยตัวอยู่ผิวน้ำก่อนถูกทะยอยเก็บด้วยมือของชาวนาเกลือก่อนตกตะกอนสู่ก้นแปลง ทำให้ดอกเกลือของเราสะอาด บริสุทธิ์เพราะไม่ได้มีการสัมผัสกับพื้นดินเลย

มาตรฐาน GAP

นาเกลือของเราเป็นหนึ่งในเพียงสองนาเกลือที่ได้รับมาตรฐาน GAP* จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งมุ่งเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในนาเกลือของเรา คุณสามารถไว้วางใจในมาตรฐานความสะอาดและคุณภาพของ SAM SALT

เรื่องราวของเรา

มาตรฐาน GAP คืออะไร

มาตรฐาน GAP คือแนวทางการปฏิบัติการเกษตรที่ดีสำหรับการทำนาเกลือทะเล ครอบคลุมถึง ความเคร่งครัดของการป้องกันสิ่งปฏิกูล สิ่งแปลกปลอมและสิ่งปนเปื้อน ความสะอาดของอุปกรณ์เครื่องมือ การจัดการแปลงและสถานที่เก็บรักษาให้ป้องกันสัตว์เลี้ยงและสัตว์พาหะ สุขลักษณะของบุคลากร (เช่นการสวมใส่ถุงมือ กางเกงขายาวและรองเท้าบูท เป็นต้น)

วิสาหกิจชุมชนสหกรณ์ หมู่ 3 ต.โคกขาม

เป็นนาเกลือเพียง 1 ใน 2 แห่งในประเทศไทยที่ได้รับรองมาตรฐาน GAP จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Sam Salt จะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดส่งมอบให้กับ วิสาหกิจชุมชนสหกรณ์ หมู่ 3 ต.โคกขาม เมื่อจบโครงการ

ปรัชญาของเรา

ที่มาของ “Sam Salt”

“Sam” มาจากคำว่า “สมุทรสาคร” ซึ่งถือเป็นจังหวัดหลักในการผลิตเกลือสมุทรและเป็นที่ตั้งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์ หมู่ 3 ต.โคกขาม

การทำนาเกลือถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่กำลังจะสูญหายไป การทำนาเกลืออาศัยภูมิปัญญาความรู้ที่สืบทอดกันมาอย่างช้านาน เป็นงานที่ใช้แรงงานมาก อีกทั้งยังประสบปัญหาราคาเกลือที่ต่ำและมีความไม่แน่นอนในแต่ละปี ประกอบกับปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้คนรุ่นใหม่ไม่สนใจในการสืบทอดภูมิปัญญาและอาชีพนาเกลือ พื้นที่การทำนาเกลือลดลงอย่างมาก นอกจากนั้น หลายครอบครัวตัดสินใจขายที่เพื่อไปใช้ในการอุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมนิเวศน์ชายทะเลอีกด้วย

Sam Salt ตั้งใจจะส่งกำลังใจให้ชาวนาเกลือ ให้เชื่อมั่นว่าสามารถเพิ่มมูลค่าของเกลือสมุทรได้โดยยึดมั่นในวิธีการผลิตที่สะอาด ได้มาตรฐานและไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพของเกลือสมุทรไทยสามารถได้รับการยกระดับและสามารถสร้างรายได้ที่ดีให้ชาวนาเกลือได้เช่นกัน

สนับสนุน SAM SALT โดยติดตามเราได้ที่

© 2023 · SAM SALT.